LimberOan | Lemondás

A (Weboldalon) található Webhely információk csak általános tájékoztatási célokat szolgálnak. A Webhelyen található összes információt jóhiszeműen bocsátjuk rendelkezésre, azonban nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot vagy garanciát a webhelyen található információk pontosságára, megfelelőségére, érvényességére, megbízhatóságára, elérhetőségére vagy teljességére vonatkozóan. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET ÖNNEL SZEMBEN SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT, AMELY A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL VAGY A WEBHELYEN MEGADOTT INFORMÁCIÓKRA VALÓ HAGYATKOZÁSBÓL ERED. A WEBHELY HASZNÁLATA ÉS A WEBHELYEN TALÁLHATÓ BÁRMELY INFORMÁCIÓRA VALÓ HAGYATKOZÁS KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK.

KÜLSŐ HIVATKOZÁSOK JOGI NYILATKOZAT

A Webhely tartalmazhat (vagy Önt a Webhelyen keresztül küldhetik) más webhelyekre vagy harmadik felekhez tartozó vagy tőlük származó tartalomra mutató linkeket, vagy bannerekben vagy más hirdetésekben található webhelyekre és funkciókra mutató linkeket. Az ilyen külső linkeket nem vizsgáljuk, nem figyeljük és nem ellenőrizzük pontosság, megfelelőség, érvényesség, megbízhatóság, rendelkezésre állás vagy teljesség szempontjából. NEM GARANTÁLJUK, NEM TÁMOGATJUK ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET A WEBHELYEN KERESZTÜL HIVATKOZOTT HARMADIK FELEK WEBHELYEI ÁLTAL KÍNÁLT INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁÉRT VAGY MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT, VAGY BÁRMELY SZALAGHIRDETÉSBEN VAGY MÁS HIRDETÉSBEN HIVATKOZOTT WEBHELYEN VAGY FUNKCIÓÉRT. NEM LESZÜNK RÉSZESEI AZ ÖN ÉS A TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓI KÖZÖTTI TRANZAKCIÓKNAK, ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM VAGYUNK FELELŐSEK AZOKÉRT.

SZAKMAI NYILATKOZAT

A Webhely nem tartalmazhat jogi tanácsokat. A jogi információk kizárólag általános tájékoztatási és oktatási célokat szolgálnak, és nem helyettesítik a szakmai tanácsadást. Ennek megfelelően, mielőtt bármilyen lépést tenne az ilyen információk alapján, javasoljuk, hogy konzultáljon a megfelelő szakemberekkel. Nem nyújtunk semmilyen jogi tanácsot. A WEBHELYEN TALÁLHATÓ BÁRMELY INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSA VAGY AZ AZOKRA VALÓ HAGYATKOZÁS KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK.

PARTNEREK JOGI NYILATKOZATA

A Webhely tartalmazhat társult webhelyekre mutató linkeket, és partneri jutalékot kapunk minden olyan vásárlás után, amelyet Ön a társult weboldalon ilyen linkek használatával hajt végre.

AJÁNLÁSOK JOGI NYILATKOZAT

A Webhely termékeink és/vagy szolgáltatásaink felhasználóinak ajánlásait tartalmazhatja. Ezek az ajánlások tükrözik az ilyen felhasználók valós tapasztalatait és véleményét. A tapasztalatok azonban személyesek az adott felhasználók számára, és nem feltétlenül reprezentatívak termékeink és/vagy szolgáltatásaink összes felhasználójára nézve. Nem állítjuk, és nem szabad feltételeznie, hogy minden felhasználónak ugyanazok a tapasztalatai lesznek. AZ EGYÉNI EREDMÉNYEK ELTÉRŐEK LEHETNEK.

A webhelyen található ajánlásokat különböző formákban, például szöveges, audio és/vagy video formájában nyújtjuk be, és közzététel előtt ellenőrizzük.

Az ajánlásokban szereplő nézetek és vélemények kizárólag az egyes felhasználókhoz tartoznak, és nem tükrözik nézeteinket és véleményünket. Nem állunk kapcsolatban azokkal a felhasználókkal, akik ajánlásokat adnak, és a felhasználók nem kapnak fizetést vagy más kompenzációt ajánlásaikért.